כרטיס פריט למקור מידע בפרויקט ויטמינים וגוף האדם
סוג מקור: אתר/ ספר/ אנציקלופדיה/ ראיון/ אחר
שם הספר/כתב עת/ שם האתר:
מאמר/שם דף/ערך:
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?


ביבליוגרפיה


"בקר הבית." ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית. 30 אוק' 2012, 08:34 UTC. 27 נוב' 2012, 13:20 <http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA&oldid=13229962>.

היימר, יובל. "מדע לילדים: כיצד פועלת שרשרת המזון בטבע?" YNET מדע. 10.02.08, 01.12.12
<http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3504121,00.html >.

לבנה, מייק. "אספסת מצויה." צמח השדה. 27 בנובמבר, 2012 <http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=467>.

מזר, חיים. "מקומה של שרשרת המזון בהתפתחות החיים." הידען. 22 בספטמבר, 2002, 27 בנובמבר, 2012

< http://www.hayadan.org.il/food-chain-role-in-evolution-220902 >.