מטלת סביבה - שרשרות מזון בטבע
אריק הר זהב - כתה ט1

בעולם הטבע מצויים יצורים רבים מספור. לכולם יש תפקידים חשובים בתוך מסגרות של שרשרות מזון, וכל יצור הינו חיוני בשרשרת. נושא שרשרות המזון הינו אבן יסוד בתחום המערכות האקולוגיות במקצוע מדעי הסביבה.

במטלה הבאה אנו מאפשרים לך להכיר מקרוב שרשרת מזון אחת מני רבות, ולהרחיב עליה על פי כללי המטלה.
למטלה זו רווח רב.
בהיבט התוכני – הפרטים והכללים המרכיבים את השרשרת; בהיבט המעשי – בהיותה מקור ידע נדרש לקראת מבחן הבגרות במדעי הסביבה, וגם בהיותה תרגול לשימוש בכלים דיגיטליים; בהיבט הקבוצתי – כל צוות עבודה יבנה תוצר שישמש בעתיד גם את הצוותים האחרים ויסייע להם לקראת הבאות על ידי יצירת ספר ויקי מקוון כיתתי – שרשרות מזון!

בפעילות זו נערוך ספר דיגיטאלי על ויקי כיתתי עם כרזות דיגיטליות - גלוגסטר. עליכן ליצור צוות של 2 תלמידות ולבחור באחת משרשרות המזון מהרשימה המפורטת להלן.
הגדרת המטלה:
עליכן לעצב פוסטר בתוכנת גלוגסטר ובו שרשרת מזון מהרשימה המפורטת. לאחר שתצרו את הפוסטר, הוא יוצג באתר ויקי של המטלה, בדף של הצוות שלכן בתוספת ביבליוגרפיה לפי הכללים.
בפוסטר יש להכניס את שמות היצורים, את מיונם (מחלקה, סדרה ומשפחה), את תפקידם בשרשרת המזון ואת שם בית הגידול בו מתקיימת שרשרת המזון הזו.
יש לקשר כל חוליה בשרשרת למקורות מידע כפי שמפורט להלן.
רשימת שרשרות המזון בפרויקט:

|| ביבשה:
אטד רב פרחים - שפן סלע – נמר
יערה איטלקית – צופית – זעמן מטבעות
מצילות ארוכות עוקץ - עז – תן
חרדל צהוב – נמלת הקציר – סגא ענק
חזזית – לבנונית - רצה שחורה
עשב – עפרן צהוב - שממית
אלון מצוי – יערון - שועל מצוי
סלסילה מצויה – בוהקן ירוק - עטלפון לבן שולים
מרווה ריחנית – דבורת הדבש – צרעה מזרחית
כלך מצוי – זנב סנונית – בז מצוי
מלוח קיפח – פסמון – קרקל
בוטנים – עכבר בית – חתול בר
כרוב – לבנין הכרוב – גמל שלמה ירוק
במים:
צוף פרחים - כולכית הבתים – גמבוזיה
פרידיניום – זואופלנקטון – אמנון הגליל
אצה ירוקה – דפניה – צפרדע נחלים
פיטו-פלנקטון – קיפון - כלב ים נזירי
אצה – שחריר נחלים - סרטן נחלים
אצה ירוקה - ראשני קרפדות - סלמנדרה

חלק ב': אסטרטגיות חיפוש מידע:
אפשר להיעזר בכתבי עת וספרים בספרייה וניתן להגיע אל אתרי אינטרנט עם מידע, תמונות, וסרטונים רלבנטיים דרך מנועי חיפוש ואינדקסים מתאימים. (הספרייה הוירטואלית של מט"ח, ויקיפדיה, החברה להגנת הטבע, מנוע חיפוש תמונות וסרטים של גוגל, וכו')
חלק ג': איתור וגישה:
יש להגיע אל הספרים וכתבי העת בספריה, ואל האתרים ברשת האינטרנט. יש למצוא את המידע הרלוונטי בתוך כל מקור שמצאתן.
חלק ד': שימוש במידע:
יש לאסוף את המידע הרלבנטי מהמקורות השונים ולסכמו בלשונכן על פי הנושאים של העבודה שלכן. כמו כן, יש לרשום במדויק את מקורות המידע מהן אספתן את המידע בכרטיסי הפריט בדף הויקי שלכן כדי שתוכלו לחזור למידע אם יהיה צורך וכדי להציג את המקורות ברשימה הביבליוגרפית בעבודה. יש לשמור את כתובת האינטרנט (URL) של התמונות שאספתן כדי לצרפן כקישור מכל תמונה בכרזה.

חלק ה': מיזוג: בניית כרזת גלוגסטר:
בנו כרזה בתוכנת גלוגסטר, בה תציגו את שרשרת המזון שבחרתן, כך שתלמידה בת גילכן תוכל ללמוד ממנה באופן ברור אודות השרשרת ומרכיביה. הכרזה תכלול מידע כתוב, תמונות, סרטונים, הקלטת קול ועיצובים שונים. לאחר יצירת הגלוגסטר, תטמיעו אותה בדף ויקי של הצוות שלכן. יש לרשום את הביבליוגרפיה של לפחות 4 פריטי מידע בהן השתמשתן בדף הויקי שלכן מתחת לכרזה.
כרזה לדוגמה - http://tinyurl.com/d2dfer9


1. בראש כל פוסטר תופיע הכותרת: "שרשרת מזון" ושמות שלושת היצורים המופיעים בה.
2. בכותרת זו יהיה קישור למקור מידע המבאר מהי שרשרת מזון (ויקיפדיה, מט"ח, וכו')
3. תיבת הטקסט הבאה תגדיר את בית הגידול של שרשרת המזון הזו. היא תכלול שתי הגדרות. ההגדרה הראשונה תהיה "ימי" או "יבשתי". ההגדרה השנייה תתייחס למערכת האקולוגית: מדבר / יער, וכו'
4. התמונה הראשונה תהיה של הצמח היצרן בשרשרת. חייבת להיות תמונה וקישור אל מקור התמונה ותיבת טקסט של שם הצמח. הקישור מ"תיבת שם הצמח" חייב להיות למקור מידע המפרט על הצמח זה. (ראו פירוט בהמשך) אפשר להוסיף גם סרטון על היצור.
5. התמונה השנייה תהיה של הצרכן הראשוני (הצמחוני). חייבת להיות תמונה וקישור אל מקור התמונה + תיבת טקסט של שם בעל החיים. הקישור מ"תיבת שם בעל החיים" חייב להיות למקור מידע המפרט על בעל החיים הזה. (ראו פירוט בהמשך) אפשר להוסיף גם סרטון על בעל החיים המלמד על אורחות חייו.
6. התמונה השלישית תהיה של הצרכן השניוני (הטורף). חייבת להיות תמונה + תיבת טקסט של שם בעל החיים. הקישור חייב להיות למקור מידע המפרט על בעל החיים הזה. (ראו פירוט בהמשך) אפשר להוסיף גם סרטון על בעל החיים המלמד על אורחות חייו.
7. מקור מידע לכל יצור המוזכר בעבודה יכיל מידע ישיר על הנושא המדובר. שם, תכונות ומאפיינים, בית גידול, וכו'.
8. סרטונים: יכילו מידע על הנושא המדובר. יזכירו את שמו ויראו מספר מאפיינים. יש לכלול לפחות סרטון אחד בכרזה.
9.לקראת סוף העבודה חייבים להכניס סיכום קצר בנושא:
מה למדנו בעבודה זו (לפחות 3 עובדות שהתחדשו לנו בעבודה). סיכום זה יכול להיות כתוב בתיבת טקסט או מוקלט בקולכן ומוטמע בכרזה. (או בשניהם)
10. בתחתית הפוסטר יופיעו שמות התלמידות המגישות וציון החודש והשנה העבריים והלועזיים.
11. כרזת הגלוגסטר יוטמע בדף ויקי של הצוות בויקי שרשרות מזון.
12. בדף הויקי מתחת לכרזת הגלוגסטר יש להציג לפחות 4 כרטיסי פריט של מקורות העבודה וביבליוגרפיה (רשימת מקורות) של עבודתכן בהתאם לכללי הציטוט הנהוגים בנווה חנה http://www.nevnet.etzion.k12.il/mekorot.rtf
13. לאחר שסיימתן לעצב את דף הויקי שלכן על כל מרכיביו, היכנסו לדפים של 2 צוותים שסיימו את עבודתן והשאירו באזור השיחה של הדף שלהן משוב בונה על תוכן הגלוגסטר ועיצובו (תוכן עיוני, קריאוּת, סדר, אסתטיות, מגוון אמצעי הצגה, וכו'.) וכן על כיתוב הביבליוגרפיה.
תוסיפיי בתחתית דף הויקי שלכן את שמות הדפים עליהן השארתן משוב.


חלק ו': הערכה: בדקי: האם ענית על כל דרישות המטלה ?
יש לבדוק ביצוע כל חלקי המטלה לפי ההוראות.
יש לבדוק עם הכרזה היא מעוצבת, בהירה ואסתטית.
יש לבדוק ביצוע בדיקת איות והגיה.
יש לבדוק רשימה ביבליוגרפית לפי הכללים.
יש לבדוק קישור כתובת אינטרנט (URL) מכל תמונה.
יש לשאול: "האם יכולתי לשפר את דרך ביצוע המטלה, ובמה? "
יש לשאול: "האם עבודתי יכולה להיות טובה יותר, וכיצד? "
מחוון מטלת "שרשרות מזון"


תאריכי ביצוע
  • הצגת הפרויקט על ידי אריק - ח' כסלו – 29.11.2012
  • איוש צוות (2 בנות מאותה קבוצת לימוד של ל"ח – ראובן ופיליס), ובחירת שרשרת מזון ח' כסלו – 29.11.2012
  • הגשת דף הויקי שלום עם הכרזה, כרטיסי הפריט והביבליוגרפיה – יד' בטבת - 27.12.2012

כרטיס פריט למקור מידע בפרויקט ויטמינים וגוף האדם

|| (סוג מקור: אתר/ ספר/ אנציקלופדיה/ ראיון/
אחר )
||

שם הספר/כתב עת/ שם האתר:


מאמר/שם דף/ערך:
מחבר(ים):
שם ההוצאה:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:

(מקום ההוצאה):
כתובת אתר (URL):

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:
(תאריך עדכון האתר):

*מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
_
__