שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: צוף
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 8 ביוני 2012
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A3

סוג האתר: אתר מידע חופשי
תאריך כניסה לאתר:27-12-2012
(תאריך עדכון האתר):חסר
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
האתר מכיל חומר אמין ומוכר

שם הספר/כתב עת/ שם האתר:מה שם האתר?
מאמר/שם דף/ערך: יתוש כלוכית הבית
מחבר(ים): איל ברטוב
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://ramat-hanadiv.cet.ac.il/items/ShowItem.asp?nItemID=5642

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:27-12-2012
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
האתר מכיל מידע נכון וידוע הוא נראה מקצועי איך את יודעת את זה?

שם הספר/כתב עת/ שם האתר:דיסקוס הגליל
מאמר/שם דף/ערך:גמבוזיה
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://www.discus.co.il/he_IL/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8/%D7%92%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%96%D7%99%D7%94.html

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:27-12-2012
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
הוא אתר יפה ומסודר מכיל מידע טוב וקצר איך את קונעת את זה?