שם הספר/כתב עת/ שם האתר: הסיפריה הווירטואלית של מט"ח - מגדיר איכות הסביבה
מאמר/שם דף/ערך: שרשרת המזון
מחבר(ים): חגית מאור
שם ההוצאה לאור: אאחר מאור
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 1993
(מקום ההוצאה לאור): תל אביב
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888

סוג האתר: חברה
תאריך כניסה לאתר: 27.12.12
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: עשב
מחבר(ים): לא ידוע
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:10.10.12

כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%91

סוג האתר: ארגון
תאריך כניסה לאתר:27.12.12

מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
לאחר שהמורה בדקה וחקרה וחקרה ובדקה והגיעה למסקנה
שויקיפדיה הוא אתר אמין ובטוח החלטנו לסמוך על שיקול דעתה.

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: כותר -לקסיקון החי וצומח של ארץ ישראל חלק ב'.
מאמר/שם דף/ערך:עפרן
מחבר(ים):לא ידוע
שם ההוצאה לאור: משרד הביטחון
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 1995
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=19152467&nTocEntryID=19225332

סוג האתר: חברה
תאריך כניסה לאתר: 27.12.12
(תאריך עדכון האתר):1995
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?מט"ח ידועים בתור אתר אמין.

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: שממית הבתים
מחבר(ים):לא ידוע
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:4.11.12
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D

סוג האתר: אירגון
תאריך כניסה לאתר:27.12.12
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
לאחר שהמורה בדקה וחקרה וחקרה ובדקה והגיעה למסקנה
שויקיפדיה הוא אתר אמין ובטוח החלטנו לסמוך על שיקול דעתה.