כרטיס פריט למקור מידע בפרויקט במד"ס
סוג מקור: אתר
|| שםהספר/כתב עת/ שם האתר:Svoong.com
||
מאמר/שםדף/ערך :דבורת הדבש
מחברים:Snirk
שםההוצאה לאור:---
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:---
מקוםההוצאה לאור:---
כתובת אתר: http://he.shvoong.com/exact-sciences/biology/488563-%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A9/

סוגהאתר: אתר מסחרי מארה"ב
תאריךכניסה לאתר: 30/12/12
תאריך עדכוןהאתר:---
מדועאתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? זהו אתר העוסק במאגר עולמי של תקצירים, סיכומים וביקורות.
כרטיס פריט למקור מידע בפרויקט במד"ס
סוג מקור: אתר
שםהספר/כתב עת/ שם האתר: צמח השדה
מאמר/שםדף/ערך: מרווה ריחנית
מחברים: לבנה מייק
שםההוצאה לאור:---
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:---
מקוםההוצאה לאור:---
כתובתאתר: http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=577

סוגהאתראתר מסחרי מהעולם
תאריךכניסה לאתר: 30/12/12
תאריך עדכוןהאתר:---
מדועאתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? אתר זה הוכן על ידי אנשים שמתמצאים בתחום.
כרטיס פריט למקור מידע בפרויקט במד"ס
סוג מקור: אתר
שםהספר/כתב עת/ שם האתר: ד"ר גיל סתיו- יעוץ והרצאות
מאמר/שםדף/ערך: צרעה מזרחית- דבור
מחברים: ד"ר סתיו גיל
שםההוצאה לאור:---
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:---
מקוםההוצאה לאור:---
כתובת אתר: https://sites.google.com/site/drgilstav/papersh/vespa_orientalis_h

סוגהאתר: אתר מסחרי מארה"ב
תאריךכניסה לאתר: 30/12/12
תאריך עדכוןהאתר:---
מדועאתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? אתר זה הוכן על ידי אדם שהוא דוקטור שמומחה באקולוגיה אבולוציונית ובמגוון נושאים אנטומולוגיים(חקר חרקים), בעל 3 תארים במחלקה למדעי החיים, מרצה.
כרטיס פריט למקור מידע בפרויקט במד"ס
סוג מקור: אתר
שםהספר/כתב עת/ שם האתר: מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית)
מאמר/שםדף/ערך:שרשרת המזון
מחברים: מאור חגית
שםההוצאה לאור:---
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:---
מקוםההוצאה לאור:---
כתובתאתר:http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888

סוגהאתר: אתר אקדמי(אוניברסיטה/ מכללה)
תאריךכניסה לאתר: 30/12/12
תאריך עדכוןהאתר:---
מדועאתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? זהו אתר המיועד לשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים.

||

Snirk. "דבורת הדבש", svoong.com,<**http://he.shvoong.com/exact-sciences/biology/488563-%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A9****/**>

לבנה, מייק. "מרווה ריחנית", צמח השדה, < **http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=577**>

מאור, חגית. "שרשרת המזון", מט"ח, <**http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888**>
סתיו, גיל. "צרעה מזרחית- דבור", ד"ר גיל סתיו- ייעוץ והרצאות, <**https://sites.google.com/site/drgilstav/papersh/vespa_orientalis_h**>

||

||

||

||