סוג מקור: אתר/ ספר/ אנציקלופדיה/ ראיון/ אחר: אתר
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: צמח השדה
מאמר/שם דף/ערך: מצילות ארוכות עוקץ
חבר(ים): פרופסור עמרם אשל
שם ההוצאה לאור: אין
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: יוני 2006
(מקום ההוצאה לאור): אין
כתובת אתר (URL): http://www.wildflowers.co.il/hebrew/about.asp

סוג האתר: מגדיר צמחים
תאריך כניסה לאתר: 24-12-12

מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?כי זה מגדיר צמחים שכתב אותו פרופסור שזו ההתמחות שלו.סוג מקור: אתר
שם האתר: הספריה הווירטואלית
מאמר/שם דף/ערך: תן זהוב
מחבר(ים): ד"ר נוח רוטרי
שם ההוצאה לאור: מטח
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 2000
(מקום ההוצאה לאור): המרכז לטכנולוגיה חינוכית
כתובת אתר (URL):http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1390

סוג האתר: מביא מידע קצר על הביולוגיה והקולוגיה של התן הזהוב.
תאריך כניסה לאתר: 24-12-12

מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?כי כתב אותו ד"ר וזה ההתמחות שלו .
סוג מקור: אתר
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: שביל עיזים
מאמר/שם דף/ערך: מאחורי כל חלב עיזים, עומדת עז
מחבר(ים): מושב טל שחר
שם ההוצאה לאור: אין
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: אין
(מקום ההוצאה לאור):אין
כתובת אתר (URL):http://www.shvilizim.co.il/Default.aspx

סוג האתר: מסביר על העז
תאריך כניסה לאתר: 24-12-12
(תאריך עדכון האתר: 2008):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
מכיוון שמי שהעלה את האתר הוא בעל מסעדת עיזים ולכן זה מראה שהוא מבין במיקצעו ויודע טוב על העז.
סוג מקור: אתר
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: הסיפריה הווירטואלית.
מאמר/שם דף/ערך: שרשרת המזון
מחבר(ים): חגית מאור
שם ההוצאה לאור: אאחר מאור
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:2000
(מקום ההוצאה לאור): המרכז לטכנולוגיה חינוכית, מטח
כתובת אתר (URL): http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888


סוג האתר: מסביר על שרשרת המזון
תאריך כניסה לאתר:24-12-12

מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?מיכיוון שזהוא אתר שהמרכז לתכנולוגיה החינוחית פירסם.