שם הספר/כתב עת/ שם האתר:
מט"ח
מאמר/שם דף/ערך: שרשרת המזון
מחבר(ים):חגית מאור
שם ההוצאה לאור: אחר מאור
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:1993
(מקום ההוצאה לאור): תל אביב
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888

סוג האתר:מאמר מדעי
תאריך כניסה לאתר:27/12
(תאריך עדכון האתר):----
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
הצלבנו מידע עם עוד אתרים והמידע היה תואם.
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: טבע התמר
מאמר/שם דף/ערך: כלך מצוי
מחבר(ים):ferula communis
שם ההוצאה לאור: כלך מצוי- טבע התמר
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:1952
(מקום ההוצאה לאור):ארץ ישראל
כתובת אתר (URL):
http://www.teva-hatamar.com/26387/%D7%9B%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99

סוג האתר: אתר מידע
תאריך כניסה לאתר:27\12
(תאריך עדכון האתר):----
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?הכותב הוא רופא מוסמך

שם הספר/כתב עת/ שם האתר:
מאמר/שם דף/ערך:
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:------
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: זנב סנונית נאה
מאמר/שם דף/ערך:
Common Swallowtail,Papilio machaon syriacus
מחבר(ים):----
שם ההוצאה לאור:----
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:----
(מקום ההוצאה לאור):---
כתובת אתר (URL):
Common Swallowtail,Papilio machaon syriacus

סוג האתר: אתר לימודי
תאריך כניסה לאתר:12\27
(תאריך עדכון האתר):--
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?אין למאמר אינטרסתים עצמיים

ביבליוגרפיה -
"שרשרת המזון" . מט"ח. 27/12/12 , 1993
<http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888>

"כלך מצוי" .טבע התמר . 27/12/12 , 1952

<http://www.teva-hatamar.com/26387/%D7%9B%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99>