שם הספר/כתב עת/ שם האתר:
מאמר/שם דף/ערך:חרדל השדה
מחבר(ים):ויקיפדיה
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:18-8-12
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%94
סוג האתר: אירגון ללא מטרת רווח
תאריך כניסה לאתר:23-12-12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?כי הוא לא למטרת רווח.הכותבים הם אנשי מקצוע והוא התעדכן לא מזמן.שם הספר/כתב עת/ שם האתר:טבע וארץ
מאמר/שם דף/ערך:נמלת הקציר
מחבר(ים):אבנועם דנין
כתובת אתר (URL):
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/gavrieli/madaim/animals/meida_ant.htm

סוג האתר: אתר של חברה מסחרית ישראלית
תאריך כניסה לאתר: 23-12-12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? הכותב הוא אדם שיש לו מידע במה שהוא כתב והוא ממומחה בזה, בנוסף בדקנו באתרים נוספים והשוונו.


שם הספר/כתב עת/ שם האתר:מטח
מאמר/שם דף/ערך:שרשרת המזון
מחבר(ים):חגית מאור
(מקום ההוצאה לאור):אאחר מאור
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888%20
סוג האתר: אתר ישראלי אקדמי
תאריך כניסה לאתר:23-12-12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? מטח הוא אתר אמין מאוד ואנחנו נוהגות להשתמש בו הרבה למטרת לימוד וחקר.


שם הספר/כתב עת/ שם האתר:ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך:בית גידול
מחבר(ים):בעלי האתר
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:21-11-12
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C
סוג האתר:אירגון ללא מטרת רווח
תאריך כניסה לאתר:16-12-12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?לפי ההשוואה שלנו עם אתרים נוספים ועם ידע שלנו אפשר לדעת שמה שכתוב הוא נכון ואמין.

1. "חרדל השדה", ויקיפדיה 12\8\18, 12\12\23
<
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%94>

2.אבינועם דנין. "נמלת הקציר", טבע וארץ, 12\12\23

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/gavrieli/madaim/animals/meida_ant.htm>
>
3.חגית מאור."שרשרת מזון",מטח, 12\12\23.
<
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888%20 >

4. "בית גידול",ויקיפדיה,\12\11\21 ,12\12\16.
>
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C<