1.סוג מקור: אתר
שם האתר: הספרייה הוירטואלית של מטח
מחבר(ים): חגית מאור
תאריך עדכון אתר:1993
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888
סוג האתר: אתר אקדמי בישראל
תאריך כניסה לאתר: 27/12/12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? בגלל שמטח זה המרכז לטכנולוגיה חינוכית בישראל ונראה שהכותבים מבינים בנושא.

2.סוג מקור: אתר
שם האתר: גאמנון
מחבר(ים): לא ידוע
תאריך עדכון אתר: לא ידוע
כתובת אתר (URL):
http://www.gamnon.net/AG-NewHerbal/Herbs23-Nuts/Nuts-Peanut.htm#בוטנים
סוג האתר: ספקי אינטרנט
תאריך כניסה לאתר: 27/12/12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? כי המורה לביולוגיה המליצה בחום על אתר זה והאתר מפגין הרבה ידע.


3.סוג מקור:אתר
שם האתר: הספרייה הוירטואלית של מטח
מחבר(ים): ד"ר נח רוטרי
תאריך עדכון אתר: 2000

כתובת אתר (URL):

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1098
סוג האתר: אתר אקדמי בישראל
תאריך כניסה לאתר: 27/12/12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? בגלל שמטח זה המרכז לטכנולוגיה חינוכית בישראל ונראה שהכותבים מבינים בנושא.


4.סוג מקור:אתר
שם האתר: אוניברסיטת תל אביב
מחבר(ים): לא ידוע
תאריך עדכון אתר: לא ידוע

כתובת אתר (URL):

http://www.tau.ac.il/lifesci/campusteva/wildcat.html
סוג האתר: אתר אקדמי בישראל
תאריך כניסה לאתר: 27/12/12
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? בגלל שאתר זה הוא נעשה ע"י אוניברסיטת תל אביב וכאוניברסיטה יש להם אחריות להעלות לאינטרנט מידע נכון.


ביבליוגרפיה:
1. "שרשרת המזון". הספריה הוירטואלית של מטח. 27/12/12 , 1993,
<http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888>

2. "בוטנים/אגוזי אדמה". גאמנון. 27/12/12 , <http://www.gamnon.net/AG-NewHerbal/Herbs23-Nuts/Nuts-Peanut.htm#בוטנים>
3. "עכבר מצוי". הספריה הוירטואלית של מטח. 27/12/12 , 2000 ,
<http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1098>4. "חתול בר". אוניברסיטת תל אביב. 27/12/12 ,
<http://www.tau.ac.il/lifesci/campusteva/wildcat.html>