שם הספר/כתב עת/ שם האתר: אתר מט"ח
מאמר/שם דף/ערך: צפרדע נחלים
מחבר(ים): ד"ר נוח רוטרי
שם ההוצאה לאור: -----
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 2000
(מקום ההוצאה לאור):----
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1116

סוג האתר:אתר למידה לביתי ספר יסודיים
תאריך כניסה לאתר: 27/12/12
(תאריך עדכון האתר):----
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
כי הוא מפורסם והשתמשנו בו הרבה פעמים בעבר והתרשמנו ממנו לטובה.

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: אצות
מחבר(ים):
דיאנה בחור ניר
שם ההוצאה לאור: ----
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 2012
(מקום ההוצאה לאור):----
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA

סוג האתר:אתר אינציקלופדי
תאריך כניסה לאתר: י"ד טבת
(תאריך עדכון האתר): ----
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? כי השתמשנו בו הרבה פעמים וכי תאריך
העידכון הוא מ 2012.


שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקפדיה
מאמר/שם דף/ערך: דפניה
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 2012 ספטמבר
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94

סוג האתר:אתר אנציקלופדי
תאריך כניסה לאתר: י"ד טבת

מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
זהו אתר אמין שהשתמשנו בו הרבה מאוד פעמים.
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: מטח
מאמר/שם דף/ערך:שרשרת מזון ומארג מזון
מחבר(ים):
ד"ר נורית קינן, גלית בן צדוק
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:----
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://www.cet.ac.il/hatav/science/simulations/foodChain.asp

סוג האתר:אתר מידע לתלמידים מחטובת הביניים
תאריך כניסה לאתר: י"ד טבת
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? מפני שזה אתר חינוכי וזה לשימוש בית ספרי.
שם משפחה של הכותב, שם פרטי. "שם הערך או המאמר", שם כתב העת ממנו לקוח המאמר, מס, חוברת, שנת פרסום, עמודים. מתוך: "שם האתר", תאריך עדכון אחרון של האתר, תאריך כניסה לאתר URL>>.

בבליוגרפיה:
- בחור ניר דיאנה, אצות, 2012, מתוך: ויקיפדיה, 27/12/12,
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA
- דפניה, 2012, מתוך: ויקיפדיה, 29/12/12,

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94

- קינן נורית, בן צדוק גלית. שרשרת מזון ומארג מזון, מתוך: מט"ח, 27/12/12,
http://www.cet.ac.il/hatav/science/simulations/foodChain.asp
-רוטרי נוח, צפרדע נחלים, 2000,מתוך: מט"ח,27/12/12,
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1116