שם הספר/כתב עת/ שם האתר: סיפריה וירטואלית מת"ח
מאמר/שם דף/ערך: שרשרות מזון
מחבר(ים): חגית מאור
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2888

סוג האתר: לימודי
תאריך כניסה לאתר: 27\12\12
(תאריך עדכון האתר): 1993
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
בגלל שזה אתר לימודי מוקר ואמין.


שם הספר/כתב עת/ שם האתר: וויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: אצות
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
8 בנובמבר 2012
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת
אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA

סוג האתר: ORG
תאריך כניסה לאתר: 12\12\30
(תאריך עדכון האתר):
8 בנובמבר 2012
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
בגלל שזה מקור טוב אך לא מאוד אמין

שם הספר/כתב עת/ שם האתר: וויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: שחריר הנחלים
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
2003
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת
אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D

סוג האתר: ORG
תאריך כניסה לאתר: 12\12\30
(תאריך עדכון האתר):
2003
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
בגלל שזה אתר טוב אך לא מאוד אמין


שם הספר/כתב עת/ שם האתר: דיסקוס הגליל
מאמר/שם דף/ערך: סרטן הנחלים
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת
אתר (URL):

http://www.discus.co.il/he_IL/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D.html

סוג האתר: לימודי
תאריך כניסה לאתר: 12\12\30
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?
מפני שהוא אתר אמין


מאמר/שם דף/ערך:
מחבר(ים):
שם ההוצאה לאור:
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:
תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?

שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
(מקום ההוצאה לאור):
כתובת אתר (URL):

סוג האתר:
תאריך כניסה לאתר:
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו?