שם הספר/כתב עת/ שם האתר: צמח השדה
מאמר/שם דף/ערך: אטד רב פרחים
מחבר(ים): ליאורה קרת
שם ההוצאה לאור: אתר צמח השדה
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר: 2.2.10
(מקום ההוצאה לאור): אתר צמח השדה
כתובת אתר (URL):
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2423

סוג האתר: אתר שבא לתת מידע על צמחים לאוכלוסייה
במדינת ישראל (בעיקר)
תאריך כניסה לאתר: 20/12/12
(תאריך עדכון האתר):
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה
זו? מפני שהוא לא בנוי למטרת רווח ופרסום, אלא
כדי לתת מידע לאנשים על הצמחייה, שימושיה וכו'שם הספר/כתב עת/ שם האתר:ו יקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך: שפן סלע
מחבר(ים): תורמי ויקיפדיה
שם ההוצאה לאור: ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
21 בדצמבר 2012 01:36 (עדכון הערך)
(מקום ההוצאה לאור): ויקיפדיה, אנציקלופדיה חופשית
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98/%D7%A9%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%A2

סוג האתר: אתר שבא לתת מידע (בחינם!) ובלי מטרות רווח. (ORG)
תאריך כניסה לאתר: 20/12/12
(תאריך עדכון האתר): 20/12/12
21 בדצמבר 2012 01:36===== =====
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? מפני שהוא לא בא לתת מידע על מוצרים או לפרסם דבר מסוים, הוא נותן המון מידע לגבי המון נושאים ואפילו כתובת האתר מראה שהוא ארגון ללא מטרות רוח. (ORG)
שם הספר/כתב עת/ שם האתר: ויקי
מאמר/שם דף/ערך: שרשרת מזון
מחבר(ים): אדוה, דו, בר, יואב,
שם ההוצאה לאור:ויקי-ויקיפדיה
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
  • 08:19, 11 מרץ 2007.
(מקום ההוצאה לאור):ויקיפדיה, ויקי
כתובת אתר (URL):

סוג האתר: אתר לימודי
תאריך כניסה לאתר:20/12/12
(תאריך עדכון האתר):
  • 08:19, 11 מרץ 2007.
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? האתר אמנם לא כל כך אמין, מפני שכתבו אותו אנשים פרטיים ואו תלמידים, אבל יש פיקוח על אתר זה, וליתר ביטחון הצלבתי מידע עם הספר לימוד שלנו ושאלתי את המורה והמידע נכון, לכן האתר והערך הספציפי הזה אמין לעבודה זו.
שם הספר/כתב עת/ שם האתר:ויקיפדיה
מאמר/שם דף/ערך:נמר
מחבר(ים):תורמי ויקיפדיה
שם ההוצאה לאור:ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
שנת /תאריך ההוצאה/תאריך עדכון אתר:
30 בדצמבר 2012 05:19===== =====
(מקום ההוצאה לאור): ויקיפדיה, האנציקלופיה החופשית
כתובת אתר (URL):
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%A8

סוג האתר: אתר ללא מטרת רווח- אתר הנותן מידע חופשי לאנשים הזקוקים לו.
תאריך כניסה לאתר: 20/12/12
(תאריך עדכון האתר):
30 בדצמבר 2012 05:19===== =====
מדוע אתר זה נראה לך טוב ואמין לשימוש במטלה זו? מפני שהוא ללא מטרת רווח, לא מנסה לקדם את מוצריו או משהו כזה, והוא בא לתת מידע חופשי. יש לו מקורות טובים ונחשבים, הוא לא סתם אתר אלא אתר עם פיקוח של מנהלים.
ביבליוגרפיה:

יואב, אדוה ואחרים, שרשרת מזון, ויקי, 11 במרץ 2007 08:19, (תאריך כניסה): 20/12/12

http://hazanabrenner.a.wiki-site.com/index.php/%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F

קרת ליאורה, אטד רב פרחים, צמח השדה, 2.2.10, (תאריך כניסה): 20/12/12 http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2423

תורמי ויקיפדיה, 'נמר', ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית, 30 בדצמבר 2012, 05:19, 20/12/12 <http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%9E%D7%A8&oldid=13484419>


תורמי ויקיפדיה, 'שפן סלע', ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית, 21 בדצמבר 2012, 01:3, 20/1212, <http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%A2&oldid=13445719>